Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Arkkitehtisuunnitelmat, eli ns. rakennuslupakuvat, suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yrityksemme on tehnyt suunnitelmia pienistä varastorakennuksista omakotitaloihin ja teollisuushalleihin. 

Teemme suunnitelmat kunnan tai kaupungin viranomaisten uusimpien vaatimusten mukaisesti. Lupakuvat sisältävät yleensä asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

Rakennesuunnittelu sisältää rakennuksen rakenneteknisen suunnittelun. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua. Palveluihimme kuuluu rakennuksen perustusten ja kantavan rungon suunnittelu tarvittavine detaljeineen.

Pääsuunnittelija

Rakennuslupaa haettaessa rakennushankkeelle tulee nimetä pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta. Pääsuunnittelija avustaa rakennusluvan hakemisessa ja siihen liittyvien asiakirjojen hankinnassa.

Asiakkaille, joilla esimerkiksi on jo valmis talopaketti sovittuna, voimme toimia pääsuunnittelijana, laatia puuttuvat piirustukset ja asiakirjat sekä avustaa rakennusluvan hakuprosessissa.

Energiatodistukset

Energiatodistus on pakollinen uusille rakennuksille ja se tulee esittää rakennuslupaa haettaessa. Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus on pakollinen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistus on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2008 lähtien ja se perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta. Teemme energiatodistuksia sekä uudiskohteisiin että olemassa oleviin rakennuksiin nopealla aikataululla. Päätoimialueemme on Satakunta, mutta uudisrakennusten energiatodistuksia toimitamme koko maan alueelle. Todistuksen laatii aina tehtävään pätevöitynyt tekijä, joka on merkitty asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta sen laatimispäivästä.

LVI- suunnitelmat

Kauttamme saa myös kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnitelmat.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työlle on nimetty vastaava työnjohtaja ja hänet on rakennusvalvonnan puolesta hyväksytty. Vastaava työnjohtaja on yhteyshenkilö rakentamaan ryhtyvän ja rakennusvalvonnan välillä. Hän tilaa rakennusvalvonnasta rakennuskohteelle rakennusluvassa määrätyt katselmukset. 

Rakennustöiden valvontatehtävät

Teemme rakennustöiden valvontatehtäviä tilauksesta. Näitä voivat olla esim. kerrostalon linjasaneeraus, omakotitalon märkätilan saneeraus tai palaneen talon korjaus.

Rakennuttaminen ja  Korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen

Laadimme esim. palo- tai vesivahinkokohteen korjaussuunnitelman, josta haluttaessa tehdään kustannusarvio.  Mahdollisesti kilpailutetaan urakoitsijoita ja valvotaan myös töiden suoritusta.

Rakennuttamistehtävissä tehdään kohteeseen tilatut suunnitelmat ja urakkatarjouspyyntö asiakirjat, vertaillaan tarjoukset rakennuttajan kanssa, käydään urakkaneuvottelut, laaditaan urakkasopimukset ja valvotaan työsuoritusta työmaalla  laaditun suunnitelman mukaisesti.

Yksittäiset katselmukset

Olemme suorittaneet yksittäisiä ympäristökatselmuksia, esimerkiksi ennen paalutustyötä tehtävää naapuristokatselmusta.

Yleisin yksittäin katselmus on märkätilan vesieristystyön tarkastus ja dokumentointi.

Suoritamme myös rakennusosan tai rakenteen mahdollisten virheiden arviointia ja dokumentointia.

Vanhojen piirustusten digitointi

Vanhat piirustukset on mahdollista piirtää sähköiseen muotoon tietokoneella. Vanhojen piirustusten digitoinnin yhteydessä voimme pitää katselmuksen, jossa tarkistamme rakennuksen mitat. Tietokoneella piirretyt kuvat ovat mittatarkkoja ja säilyvät tallessa useammassa paikassa, jos alkuperäiset paperikuvat katoavat tai tuhoutuvat.